بیمه شهربازی و پوشش بیمه مسئولیت مدیران پارک بازی

بیمه شهربازی

بیمه شهربازی چیست؟

بیمه شهربازی نوعی بیمه مسئولیت حرفه ای مخصوص مدیران پارک های تفریحی و شهربازی است. مدیران شهربازی و پارک های بازی به دلیل اینکه مسئول جان و مال افرادی هستند که از وسایل تفریحی پارک ها و شهربازی استفاده می کنند، می بایست بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران شهربازی را داشته باشند تا در موارد لزوم و بر اساس قوانین بیمه، خسارت های احتمالی را بتوانند جبران کنند. در حقیقت، بیمه مسئولیت مدیر پارک بازی نوعی پوشش حمایتی از مدیران است و در شرایط بروز حادثه، اگر قانون مدیر شهربازی را مسئول حادثه به وجود آمده تشخیص دهد، این بیمه کمک می کند تا خسارت های جانی به استفاده کنندگان از وسایل بازی پرداخت شود.

پوشش های بیمه شهربازی چه چیزهایی است؟

پوشش های بیمه شهربازی بسته به نیاز خریدار و در هنگام خرید بیمه نامه مشخص می شود. همچنین هر یک از شرکت های بیمه شرایط اختصاصی برای تعهدات و مسئولیت مدیر شهربازی تعریف کرده اند. اما به طور عام بیمه شهربازی این پوشش ها را تا سقف تعهدات شامل می شود:

 • جبران خسارت فوت
 • جبران خسارت نقص عضو
 • جبران هزینه های پزشکی
 • جبران خسارت های مالی

بیمه پارک بازی و شهربازی این پوشش ها را شامل نمی شود:

 • تقلب بیمه  گذار و ایجاد خسارت عمدی
 • خسارت هایی که به دلیل اتفاقات و بلایای طبیعی روی دهند
 • خسارت هایی که به دلیل جنگ، اغتشاش و آشوب ایجاد شوند
 • خسارت هایی که به دلیل تخطی از قوانین روی دهند

چطور از شهربازی خسارت بگیریم؟

برای دریافت خسارت بیمه بعد از حادثه باید پرونده تشکیل شود و این مراحل طی شود:

 1. شرح حادثه و چگونگی رخ دادن آن همراه با ذکر تاریخ و ساعت
 2. شرح وضعیت فعلی حادثه دیده
 3. کپی مدارک شناسایی حادثه دیده
 4. گواهی تایید حضور در شهربازی / پارک بازی در زمان وقوع حادثه
 5. صورت حساب هزینه های پزشکی مصدوم
 6. گواهی پزشک معالج درباره علت حادثه، نوع درمان و پایان درمان
 7. کپی نسخه دفترچه بیمه و صورت حساب هزینه های پرداخت شده از سوی سازمان تامین اجتماعی (در صورتی که مصدوم از دفترچه تامین اجتماعی استفاده کرده است)
 8. تصویر پرونده درمانی حادثه دیده (درصورتی که مصدوم در بیمارستان بستری شده) و تایید کپی برابر اصل توسط بیمارستان
 9. تصویر رادیوگرافی اعضای آسیب دیده بعد از عمل جراحی و قبل از آن
 10. نظر پزشکی قانونی درباره وضعیت مصدوم

هزینه بیمه شهربازی چقدر است؟

 • هزینه حق بیمه پارک های بازی بر اساس چند شاخص تعیین می شود. این شاخص ها در حقیقت مقدار ریسک حادثه را تعیین می کنند و بر آن اساس، هزینه حق بیمه و شرایط بیمه نامه تعیین می شود:
 • نوع وسایل و دستگاه های تفریحی و تعداد آن ها
 • تاریخ تولید وسیله بازی
 • کشور سازنده وسیبله بازی
 • دوره های تعمیر دستگاه و شرکت خدمات تعمیرات دستگاه بازی
 • تعداد سانس های فعالیت وسیله بازی
 • تعداد نفرات استفاده کننده از وسیله بازی در هر سانس و نیز ظرفیت دستگاه
 • مقررات ایمنی استفاده از دستگاه بازی

این موارد با بازدید کارشناس بیمه و تعیین نرخ توسط بازدید حضوری تعیین می شود و بر آن اساس، نرخ بیمه نامه و حق بیمه تعیین می شود.

برچسب ها:
پیام بگذارید