نحوه محاسبه نرخ حق بیمه کارگری به چه صورت است؟

محاسبه نرخ حق بیمه کارگری

علاوه بر کارفرما، کارگری که بیمه می شود نیز درصدی از حقوق خود را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی واگذار می کند.

احتساب نرخ حق بیمه کارگری و نحوه وصول آن

ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی درباره منابع درآمد سازمان است و محاسبه حق بیمه و نحوه وصول آن را شرح می دهد:

 • حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال به اندازه ۲۸% مزد یا حقوق است. از این میزان، پرداخت ۷% آن را بیمه شده باید بپردازد و ۱۸% را نیز کارفرما موظف است پرداخت کند.دولت نیز ۳% آن را تامین خواهد کرد.
 • درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان
 • وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون
 • کمک ها و هدایا

قانون محاسبه نرخ بیمه کارگری

به موجب ماده ۵ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹٫۶٫۲۶ درباره کارگران مشمول قانون کار، ۳% به عنوان حق بیمه بیکاری به سهم کارفرما افزوده شده است. همچنین مطابق بند ۴ قانون مشاغل سخت، و زیان آور که به موجب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و تبصره های الحاقی آن در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ درمشاغل سخت، حق بیمه به اندازه ۴% اضافه می شود. میزان حق بیمه در بعضی موارد به موجب لایحه بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی و قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۶٫۲٫۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به آن در تاریخ ۱۳۶۷/۸/۱۹ تغییراتی کرده است. آیین نامه اجرایی تبصره ۵ قانون درباره معافیت از پرداخت حق بیمه، سهم کارفرمایانی است که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند (مصوب ۱۳۶۲٫۲٫۲۸).

پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی

کارفرمایانی که کارگر بیمه شده دارند، موظف هستند حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. همچنین آن ها باید صورت مزد و حقوق کارگر بیمه شده را به ترتیبی که در آیین نامه مصوب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی آمده است، به این سازمان ارائه کنند.

چه هزینه هایی از حق بیمه کارگران کسر می شود؟

 1. حقوق و دستمزد و کارمزد
 2. فعالیت های اضافه بربرنامه مخصوص حرفه (فوق العاده ها)
 3. اضافه کاری / شب کاری / نوبت کاری
 4. فوق العاده خارج از مرکز
 5. فوق العاده انجام کارهای سخت و زیان آور
 6. کمک هزینه خواروبار و مسکن
 7. دستمزد روزهای تعطیل و مرخصی استحقاقی
 8. فوق العاده های ثابت و مانند آن ها
 9. پاداش و تشویقی (به جز مواردی که کسر حق بیمه را شامل نمی شود)

مقاله های مرتبط:

روش محاسبه عیدی و سنوات کارمندان بر اساس بیمه

روش محاسبه عیدی و سنوات کارمندان بر اساس بیمه

هزینه تاخیر پرداخت حق بیمه کارمندان چقدر است؟

هزینه تاخیر پرداخت حق بیمه کارمندان چقدر است؟

مبنای حق بیمه کارگری سال ۹۷ چقدر بوده است؟

مبلغ حق بیمه کارگری سال ۹۷ چقدر است؟

 

برچسب ها:
پیام بگذارید