بیمه ترک نشین موتور سیکلت به چه صورت است؟

آیا اصلاً چیزی به نام بیمه ترک نشین موتور سیکلت وجود دارد؟ معمولا در بیمه نامه ها، ترک نشین بیمه جداگانه ای ندارد. اما در تصادفی که منجر به حادثه برای نفر سوم شود (چه ترک نشین، چه عابر و…) کسی که ترک موتور می نشیند به عنوان شخص ثالث تعریف می شود و قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث برای وی اجرا می شود. البته این تنها در صورتی است که موتور سیکلت بیمه شخص ثالث داشته باشد. معمولا در قرارداد بیمه شخص ثالث موتور، توضیحات مربوط به «بیمه ترک نشین موتور» در حد یک بند توضیح داده شده است. بیمه ترک نشین موتور سیکلت یا بیمه شخص ثالث شخص ثالث هر نوع شخصیت حقیقی یا حقوقی است که طی تصادف موتور دچار آسیب می شود. بیمه شخص ثالث موتور سیکلت در زمان تصادف جزئیاتی را در خود درج کرده است که در بیمه نامه ثبت شده است. بنا به وضعیت تصادف و پوشش های بیمه شخص ثالث موتور، بیمه سرنشین و ترک نشین موتور نیز تعریف می شود. اگر راننده موتور سیکلت مقصر در حادثه تصادف شناخته شود و موتور بیمه نامه شخص ثالث داشته باشد، مسافر موتور که آسیب دیده می تواند از بیمه شخص ثالث موتور استفاده … ادامه خواندن بیمه ترک نشین موتور سیکلت به چه صورت است؟