بیمه ترک نشین موتور سیکلت به چه صورت است؟

بیمه ترک نشین موتور سیکلت

آیا اصلاً چیزی به نام بیمه ترک نشین موتور سیکلت وجود دارد؟ معمولا در بیمه نامه ها، ترک نشین بیمه جداگانه ای ندارد. اما در تصادفی که منجر به حادثه برای نفر سوم شود (چه ترک نشین، چه عابر و…) کسی که ترک موتور می نشیند به عنوان شخص ثالث تعریف می شود و قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث برای وی اجرا می شود. البته این تنها در صورتی است که موتور سیکلت بیمه شخص ثالث داشته باشد. معمولا در قرارداد بیمه شخص ثالث موتور، توضیحات مربوط به «بیمه ترک نشین موتور» در حد یک بند توضیح داده شده است.

بیمه ترک نشین موتور سیکلت یا بیمه شخص ثالث

شخص ثالث هر نوع شخصیت حقیقی یا حقوقی است که طی تصادف موتور دچار آسیب می شود. بیمه شخص ثالث موتور سیکلت در زمان تصادف جزئیاتی را در خود درج کرده است که در بیمه نامه ثبت شده است. بنا به وضعیت تصادف و پوشش های بیمه شخص ثالث موتور، بیمه سرنشین و ترک نشین موتور نیز تعریف می شود.

اگر راننده موتور سیکلت مقصر در حادثه تصادف شناخته شود و موتور بیمه نامه شخص ثالث داشته باشد، مسافر موتور که آسیب دیده می تواند از بیمه شخص ثالث موتور استفاده کند و بیمه شخص ثالث موتور در قبال حادثه دیده، مسئولیت تامین غرامت حادثه را دارد. اما در صورتی که در حادثه، راننده موتور سیکلت مقصر نباشد و طرف مقابل تصادف مقصر شناخته شود، کسی که ترک موتور بوده در حمایت پوشش بیمه شخص ثالث موتور خواهد بود و راکب حادثه دیده باید از بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه طلب خسارت کند.

بیمه سرنشین موتور سیکلت چیست؟

بر اساس ماده ۲ قانون بیمه شخص ثالث، اگر بیمه گذار، یا راننده وسیله نقلیه مقصر سرنشین آن باشد، در قانون به عنوان شخص ثالث محسوب نمی شوند و در صورتی که در جریان حادثه آسیب ببینند، خسارتی از طرف بیمه شخص ثالث به آن ها پرداخت نخواهد شد. در چنین مواردی، خسارت و غرامت جانی و بدنی که به این افراد وارد می شود، از محل تعهدات بیمه سرنشین قابل جبران است.

مقاله مرتبط:

خرید ارزان ترین بیمه موتور سیکلت

خرید ارزان ترین بیمه موتور سیکلت در سال ۹۷

بیمه موتور سیکلت ۳ ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه

بیمه موتور سیکلت ۳ ماهه و شرایط خرید آن

تصادف با بیمه موتور سیکلت بدون گواهینامه

بیمه موتور سیکلت بدون گواهینامه

 

برچسب ها:
پیام بگذارید