بیمه اردوی دانش آموزی چه پوشش هایی را در بر می گیرد؟

بیمه اردوی دانش آموزی

بیمه اردوی دانش آموزی تحت عنوان بیمه حوادث دانش آموزی شناخته می شود و پوشش های آن به دو دسته پوشش حوادث داخل محیط مدرسه و پوشش حوادث خارج از محیط مدرسه و اردو ها تقسیم می شود.

پوشش بیمه حوادث دانش آموزی در اردوها

پوشش های بیمه حوادث دانش آموزی در محیط مدرسه شامل تامین این خسارت ها می شود:

 • هزینه درمان بیمارستان و خدمات سرپایی درمانی که به دلیل هر نوع حادثه در محیط مدرسه رخ داده باشد تا سقف ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان (یک میلیون و پانصد هزار تومان)
 • غرامت نقص عضو دائم و جزئی ناشی از حادثه تا سقف ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (صد میلیون تومان)
 • جبران هزینه کاشت حلزون برای ۵۰ نفر در کل کشور تا سقف ۱۰،۰۰۰,۰۰۰ تومان (ده میلیون تومان)
 • جبران هزینه عمل های جراحی درمانی تا سقف ۶۰۰,۰۰۰ تومان (ششصد هزار تومان)
 • جبران هزینه خرید و پیوند کلیه تا سقف ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (دو میلیون تومان)
 • جبران دیه فوت ناشی از حادثه تا سقف ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (هفت میلیون تومان)

پوشش های بیمه حوادث دانش آموزی در اردوها

پوشش های بیمه حوادث دانش آموزان تنها به داخل محیط مدرسه تعلق نمی گیرد، بلکه حوادثی که ممکن است در خارج از محیط مدرسه، اردوهای دانش آموزی، اتفاقات داخل منزل و حتی اتفاقات مسافرت را نیز در بر می گیرد.

 • جبران دیه فوت به اندازه مبلغ دیه آن سال
 • جبران هزینه نقص عضو تا سقف دیه کامل
 • جبران هزینه های پزشکی تا سقف ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (ده میلیون تومان)
 • جبران هزینه درمان بیماری های صعب العلاج تا سقف ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (دو میلیون تومان)
 • دانش آموزانی که در پوشش حمایتی دستگاه های حمایتگر هستند، از بیمه رایگان برخوردارند (تعداد این دانش آموزان حدود ۱,۵۰۰,۰۰۰ نفر است) و دانش آموزان دیگر می بایست مبلغ ۷۵۰۰ تومان بابت حق بیمه برای مدت یک سال پرداخت کنند.

مقاله مرتبط:

بیمه حوادث دانش آموزی و شرایط و خدمات آن

بیمه حوادث دانش آموزی و شرایط و خدمات آن

خرید اینترنتی بیمه حوادث دانش آموزی

 

بیمه حوادث دانش آموزی : خرید اینترنتی و پوشش های این بیمه نامه

 

بیمه دانشجویی و واژگونی اتوبوس دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات

 

بیمه دانشجویی و واژگونی اتوبوس دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات

 

 

برچسب ها:
پیام بگذارید