پیش بینی عیدی و پاداش سال ۹۸ کارمندان با توجه به قانون بودجه

عیدی و پاداش سال 98

هر سال در روزهای پایانی اسفند ماه هیئت دولت جلسه ای تشکیل می دهد و عیدی کارمندان دولت را تصویب و ابلاغ می کند. جزئیات این جلسه و مواردی که تصویب می شود، بر اساس بودجه ای است که برای دستگاه های اجرایی دولتی در سال جدید به تصویب رسیده است.

پاداش و عیدی کارمندان در سال ۹۸ چقدر است؟

در لایحه بودجه سال ۹۸، میزان پاداش پایان سال معادل ۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان پیش بینی شده است. اما رقم قطعی و جزئیات بیشتر در روزهای پایانی اسفند تعیین خواهد شد. حداقل عیدی کارگران در سال ۹۸ مبلغ ۲,۲۲۲,۵۳۸ تومان و حداکثر آن ها، مبلغ ۳,۳۳۳,۸۰۷ تومان است. مبلغ عیدی کارمندان و کارکنان دولت در سال ۹۸ مبلغ ۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان اعلام شده است.

پاداش و عیدی بازنشستگان در سال ۹۸ با توجه به قانون بودجه

دستگاه های اجرایی دولتی موظف اند اعتبار پاداش پایان خدمت خود را حداکثر تا ۷ برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال، مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ و مطالبات بازنشستگان سنوات قبل خود را در سقف اعتبار خود پیش بینی کنند.

اعتبار ماموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۹۷ مبتنی بر موافقتنامه مورد تبادل طرفین در سال ۹۷ و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را از محل صرفه جویی اعتبارت پیش بینی کند.

استخدام کارمندان رسمی و پیمانی در سال ۹۸

استخدام رسمی و پیمانی در همه دستگاه های اجرایی کشور، در ماده ۱ قانون برنامه ششم توسعه و صرفا با رعایت قوانین و مقرراتی که تعریف شده، عملی است. گرفتن تاییدیه سازمان برنامه و بودجه درباره تامین بار مالی قبل از صدور شماره استخدامی برای همه دستگاه های اجرایی ضروری است.

افزایش حقوق کارمندان در سال جدید چقدر است؟

با توجه به قانون بودجه سال ۹۸، ضریب ریالی افزایش حقوق کارمندان به طور متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. رقم قطعی ضریب افزایش حقوق کارمندان در روزهای پایانی اسفند ماه طی جلسه ای به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری بگیران نیز در سال جدید ۲۰ درصد تعیین شده است. رقم قطعی این افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

مطالب مرتبط:

روش محاسبه عیدی و سنوات کارمندان بر اساس بیمه

روش محاسبه عیدی و سنوات کارمندان بر اساس بیمه

هزینه تاخیر پرداخت حق بیمه کارمندان چقدر است؟

 

هزینه تاخیر پرداخت حق بیمه کارمندان چقدر است؟

زمان و شرایط بازنشستگی و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

زمان و شرایط بازنشستگی و نحوه محاسبه میزان حقوق آن

 

برچسب ها:
پیام بگذارید