نرخ فرانشیز بیمه بدنه چقدر است و چطور فرانشیز بیمه بدنه را حذف کنیم؟

نرخ فرانشیز بیمه بدنه

فرانشیز بیمه بدنه آن مقدار مبلغ از خسارت است که خود بیمه گذار باید از جیب خودش بپردازد؛ مثلا اگر به یک ماشین ۱۰۰ هزار تومان خسارت وارد شود و فرانشیز آن خسارت ۲۰ درصد باشد، به این معنا است که بیمه ۸۰ هزار تومان خسارت می پردازد و ۲۰ هزار تومان را خود بیمه گذار باید بپردازد.

چه معیارهایی نرخ فرانشیز بیمه بدنه را تغییر می دهند؟

  • تعداد تصادف ها و استفاده از خسارت
  • خسارتی که وارد شده و نوع آن (بر اساس شرایط بیمه بدنه و پوشش های آن)
  • سوابق رانندگی بیمه گذار
  • تعداد سال هایی که بیمه گذار گواهی نامه رانندگی داشته است
  • هر یک از شرکت های بیمه شرایط مخصوص به خودشان را درباره فرانشیز بیمه بدنه دارند که باید به این نکته نیز دقت کرد.

فرانشیز بیمه بدنه در سرقت کلی ماشین چقدر است؟

اگر ماشین به صورت کامل دزده شود، فرانشیز بیمه بدنه سرقت کلی محاسبه می شود. نرخ آن ۲۰ درصد است؛ یعنی میزان خسارتی که شرکت بیمه در صورت سرقت کلی ماشین   می پردازد، ۸۰ درصد ارزش واقعی خودرو است.

فرانشیز شکسته شدن شیشه در بیمه بدنه

فرانشیز شکسته شدن شیشه در بیشتر بیمه نامه ها (کارآفرین، پارسیان، سامان) ۲۰ درصد است.

فرانشیز از بین رفتن کل ماشین در تصادف

اگر در تصادفی کل ماشین از بین برود به طوری که کارشناس ارزش گذاری بیمه خودرو را اسقاطی اعلام کند، فرانشیز خسارت آن ۱۰ درصد است.

جدول نرخ فرانشیز بیمه بدنه

نرخ فرانشیز بیمه بدنه

 

حذف فرانشیز بیمه بدنه

برای اینکه بتوانید فرانشیز بیمه بدنه را حذف کنید، باید پوشش اضافی بیمه بدنه را با نام «پوشش حذف فرانشیز بیمه بدنه» بخرید. با داشتن این پوشش، همه خسارت وارده به ماشین بر اساس شرایط بیمه بدنه و با توجه به پوشش هایی که انتخاب کرده اید، به طور کامل پرداخت می شود.

مقاله مرتبط:

قیمت بیمه بدنه خودرو چطور محاسبه می شود؟

قیمت بیمه بدنه خودرو چطور محاسبه می شود؟

پرداخت خسارت بیمه بدنه بدون کروکی

 

پرداخت خسارت بیمه بدون کروکی

 

بیمه بدنه خودرو چه پوشش هایی ارائه می دهد؟

بیمه بدنه خودرو و بیمه بدنه موتور سیکلت چه پوشش هایی ارائه می دهند

 

برچسب ها:
پیام بگذارید