مراحل صدور آنلاین دفترچه بیمه تامین اجتماعی بیمه شده فرعی

صدور آنلاین دفترچه بیمه تامین اجتماعی بیمه شده فرعی

از آن جایی که در مطالب پیشین نحوه صدور آنلاین دفترچه بیمه تامین اجتماعی و مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی را خدمت شما عنوان کردیم، در این مطلب منظور از تکمیل و ارسال مدارک، برای صدور آنلاین دفترچه بیمه تامین اجتماعی است. که به همین منظور کافیست وارد سایت تامین اجتماعی شده و مدارک مورد نیاز را در هر مرحله آپلود یا بارگذاری بفرمایید.

لطفا؛ به این نکته توجه داشته باشید که اگر قبلا توسط تامین اجتماعی بیمه شده اید و قصد تمدید دفترچه درمان خود را دارید، روند ارسال و اخذ مدارک، متفاوت خواهد بود.

به چند حالت مختلف می‌توان مراحل صدور آنلاین دفترچه بیمه تامین اجتماعی بیمه شده فرعی را عنوان کرد:

حالت اول؛اگر همسر شما بیمه‌شده اصلی باشد

اگر همسر شما به عنوان بیمه شده اصلی یا سرپرست، در قید حیات باشد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای صدور دفترچه به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی بیمه‌شده فرعی، نام پدر، کد ملی سرپرست (همسر خود)، کد ملی خود، شماره بیمه سرپرست و کد شعبه سرپرست، تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه سرپرست، تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه خود و یک قطعه عکس ۴*۳ را در سامانه بیمه تامین اجتماعی بارگذاری کنید. درصورتی‌که مدارک شما توسط اپراتور کارگزاری بیمه تائید گردید، درخواست شما انجام شده و دفترچه بیمه تامین اجتماعی برای شما صادر می‌شود؛ در غیر این صورت پیامکی مرتبط با وضعیت تقاضا برای شما ارسال می‌شود.

حالت دوم؛ اگر پدر خانواده بیمه شده اصلی باشد

در این حالت باید، نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، سن، جنسیت بیمه‌شده فرعی و کد ملی سرپرست یا همان بیمه‌شده اصلی، شماره بیمه سرپرست، کد شعبه سرپرست را در دست داشته باشید.

*توجه داشته باشید که روند صدور دفترچه بیمه آنلاین برای فرزندان ذکور در صورتی که  کمتر از ۱۹ سال سن داشته باشند، با ارسال تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست یا بیمه‌شده اصلی، تصویر صفحه اول شناسنامه فرزند و یا بیمه‌شده فرعی و یک قطعه عکس ۴*۳ از بیمه شده فرعی، انجام خواهد شد.

* و برای فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال، فقط اگر دانشجو یا ازکارافتاده باشید می‌توانید برای صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی اقدام فرمایید.

-برای دانشجویان ارسال تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست یا بیمه‌شده اصلی، تصویر صفحه اول شناسنامه بیمه‌شده فرعی، گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه و یا موسسات آموزش عالی و یک قطعه عکس ۴*۳ کفایت می‌کند.

– برای از کارافتادگان، ارسال تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست یا بیمه‌شده اصلی، تصویر صفحه اول شناسنامه بیمه‌شده فرعی، گواهی ازکارافتادگی و یک قطعه عکس ۴*۳ لازم است.

* همین طور روند صدور دفترچه برای فرزندان دختر خانواده، بسته به سن متفاوت است.

-اگر فرزند دختر،کمتر از ۱۵ سال سن داشته باشد برای صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی، ارسال تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست یا بیمه‌شده اصلی، تصویر صفحه اول و دوم بیمه‌شده فرعی و یک قطعه عکس ۴*۳ لازم است.

-اگر سن فرزند دختر بالای ۱۵ سال باشد، باید برای صدور آنلاین دفترچه بیمه باید، تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست (بیمه‌شده اصلی)، تصویر صفحه اول و صفحه همسر شناسنامه خود (بیمه‌شده فرعی)، فرم تعهدنامه اناث و یک قطعه عکس ۴*۳در سامانه آپلود و ارسال شود. درصورتی‌که مدارک شما توسط اپراتور کارگزاری بیمه تائید شود، درخواست شما انجام شده و دفترچه بیمه تامین اجتماعی برای شما صادر می‌شود؛ در غیر این صورت پیامکی در ارتباط با وضعیت تقاضایتان برای شما ارسال می‌شود.

حالت سوم؛ اگر مادر خانواده بیمه شده اصلی باشد

در این حالت، نام و نام خانوادگی، کد ملی، سن و جنسیت بیمه‌شده فرعی، نام پدر، کد ملی سرپرست (بیمه‌شده اصلی)، شماره بیمه سرپرست، و کد شعبه سرپرست را در سامانه وارد بفرمایید.

در این حالت نیز روند صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی برای فرزندان دختر و پسر متفاوت است. که در بند قبل مدارک مورد نیاز آن را برای شما ذکر کردیم.

حالت چهارم؛ اگر فرزند خانواده بیمه شده اصلی باشد

در این حالت، باید نام و نام خانوادگی خود (بیمه‌شده فرعی)، نام پدر خود، کد ملی و شماره بیمه سرپرست (بیمه‌شده اصلی)، کد ملی خود، سن خود و جنسیت خود در سامانه وارد کنید. بعد از آن تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه خود (بیمه‌شده فرعی)، تصویر صفحه اول شناسنامه سرپرست (بیمه‌شده اصلی) و یک قطعه عکس ۴*۳ را در سامانه بارگذاری کنید. بعد از به پایان رسیدن آپلود مدارک توسط شما، درخواست شما انجام شده و دفترچه بیمه تامین اجتماعی برای شما صادر می‌شود؛ در صورت بروز خطا و ایراد و نقص مدارک، پیامکی مرتبط با وضعیت تقاضا برای شما ارسال خواهد شد.

 

منبع : سازمان تامین اجتماعی

برچسب ها:
پیام بگذارید