تصادف با خودرو لوکس : فرانشیز بیمه بدنه ماشین های گران قیمت

تصادف با خودرو لوکس

آیا تا به حال به این سوال فکر کرده اید که اگر با یک خودروی گران قیمت تصادف کنید، چه میزان از خسارت را بیمه می دهد و چه میزان را خودتان به عنوان فرانشیز از جیب خودتان باید بپردازید؟

خودروی لوکس را چطور تشخیص بدهیم؟

خودرو ها بر اساس ارزشی که دارند به دو دسته تقسیم می شوند:

خودروی متعارف: خودرویی است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به اندازه یا کمتر از ۵۰ درصد دیه ماه حرام یک مرد مسلمان در آن سال باشد، یا کمتر از ۵۰ درصد از سقف تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث باشد.

خودروی غیر متعارف: خودروی لوکس یا نامتعارف خودرویی است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه بیشتر از ۵۰ درصد دیه ماه حرام یک مرد مسلمان یا همان ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث در آن سال باشد.

مبلغ دیه یک مرد مسلمان در سال ۱۳۹۷ در ماه حرام ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان است. بنا براین، ماشین هایی که کارشناس ارزیاب خسارت شرکت بیمه، یا کارشناس رسمی دادگستری، قیمت آن ها را بیشتر از ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان تشخیص دهد، خودروی لوکس یا همان نامتعارف خوانده می شوند و هر خودرویی که این کارشناسان ارزش آن را کمتر از ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان تشخیص دهند، خودروی متعارف و غیر لوکس است.

پرداخت خسارت تصادف با خودرو لوکس

بیمه شخص ثالث دو نوع پوشش دارد: پوشش جانی و پوشش مالی. نرخ پوشش جانی بیمه شخص ثالث هر سال بر اساس دیه مرد مسلمان در ماه های حرام تعیین می شود و نرخ پوشش مالی را کارشناس دادگستری یا ارزیاب بیمه تعیین می کنند. در صورتی که با خودروی لوکسی تصادف کردید و ماشین شما یک ماشین متعارف (با ارزش کمتر از ۱۵۴ میلیون تومان- نرخ مربوط به سال ۹۷ است) بود، پوشش مالی بیمه شخص ثالث شما هر چقدر که باشد، از طرف بیمه نامه شما باید پرداخت شود. مابقی هزینه خرابی ماشین لوکس را لازم نیست شما پرداخت کنید و بیمه بدنه خود ماشین لوکس باید آن را پرداخت کند. بنابراین، داشتن بیمه بدنه برای خودروهای لوکس بسیار بسیار ضروری به نظر می رسد.

البته نکته مهمی وجود دارد. در صورتی که تصادف شما با ماشین لوکس سبب کم شدن و پایین آمدن قیمت خودرو شود و شما مقصر تصادف شناخته شوید، راننده خودروی لوکس می تواند خسارت افت قیمت خودروی خود را از شما مطالبه کند.

برچسب ها:
پیام بگذارید