بیمه توانیر : دریافت خسارت قطع و نوسان برق مشترکان خانگی

خسارت قطع برق

ناگهان برق نوسان می کند و بعد، یخچال دیگر کار نمی کند! حتما برای شما هم این اتفاق افتاده که با نوسان برق به وسایل برقی خانه تان آسیب برسد. در این موارد آیا توانیر به مشترکان خانگی خسارت وسایل آسیب دیده را می پردازد؟ البته که باید بپردازد! در قبض های برق مشترکان خانگی برق، به ازای هر ۲ ماه مصرف برق ۱۰۰۰ ریال به صورت حساب آن ها اضافه می شود. این ۱۰۰۰ ریال در واقع حق بیمه ای است که داریم به شرکت های توزیع برق می پردازیم. این قانون و این مقدار حق بیمه در بودجه سال ۹۷ به تصویب رسیده است. اما آیا این اجرا هم می شود؟ طبق شواهد، اجرای بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه امسال که درباره بیمه مشترکان برق و گاز است، هنوز در هیئت دولت نهایی نشده.

قانون پرداخت خسارت قطع و نوسان برق

«ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد (۲): به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ کند و صرفاً در جهت بیمه خسارت های مالی و جانی اعم از فوت، نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان برق و گاز شهری و روستایی و عشایر مصرف کند. وزارت خانه های نفت و نیرو موظف اند از طریق شرکت های بیمه مناقصه برگزار کنند و هزینه ها و خسارت ها را از این طریق جبران کنند.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت قطع و نوسان برق

۱٫ مدارک عمومی

آخرین قبض پرداختی مشترک (مصرف کننده برق یا گاز)، کپی کارت ملی مشترک (مصرف کننده برق یا گاز)، کپی اجاره نامه یا سند مالکیت محل خسارت

۲٫ خسارت وارده به تجهیزات (به استثنای مشترکان تجاری)

فاکتور فروشگاه یا تعمیرگاه مجاز (با مهر و امضا)، گزارش معتمد محل یا نیروی انتظامی (در صورت وجود)

۳٫ خسارت آتش سوزی

تصویر محل حادثه (۲عدد)، تصویر گزارش آتش نشانی، تصویر گزارش کلانتری، تصویر پرونده کامل دادگاه (در صورت وجود)

۴٫ خسارت ناشی از انفجار

تصویر گزارش آتش‌ نشانی یا مقامات ذیصلاح، تصویر گزارش کارشناس خسارت، تصویر لیست موارد آسیب دیده، تصویر فاکتور تعمیرات، تصویر محل حادثه (۲ مورد)

۵٫ خسارت هزینه پزشکی

تصویر صورت حساب بیمارستان، تصویر مدارک پزشکی و پرونده‌های بیمارستانی، تصویر گزارش مقامات ذیصلاح

۶٫ خسارت نقص عضو

تصویر گزارش نیروی انتظامی یا بازرسان قانونی و سازمان آتش نشانی، کپی شناسنامه و کارت ملی مصدوم، تصویر گزارش اولین مرجع درمانی و پزشک معالج، تصویر صورت حساب و پرونده کامل پزشکی مصدوم در زمان بستری، تصویر گواهی پزشک معالج مبنی بر اتمام درمان، تصویر عکس رادیولوژی پس از حادثه و پس از اتمام دوره درمان (در صورت شکستگی اعضای بدن)

۷٫ حادثه منجر به فوت

تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی ابطال شده، تصویر کپی برابر اصل معاینه جسد، تصویر کپی برابر اصل گزارش سم شناسی، تصویر کپی برابر اصل گواهی فوت، تصویر رای محاکم قضایی، تصویر گواهی انحصار وراثت

 

مقاله مرتبط:

بیمه حوادث ناشی از گاز

بیمه حوادث ناشی از گاز

 

برچسب ها:
پیام بگذارید