نحوه خرید و نقل و انتقال سابقه بیمه

سابقه بیمه

یکی از مطالبی که بسیار راجع به آن پرس و جو می‌شود، نحوه خرید و نقل انتقال سابقه بیمه شده است. برای همین مطلب امروز را به راهنمایی و پاسخ به سوالات شما اختصاص دادم

نحوه خرید سابقه بیمه

شما چه بیمه خدمات درمانی (سلامت) باشید و چه بیمه تامین اجتماعی، بعد از مدتی که سوابق و سنوات خود را تکمیل کردید، لازم است مستمری دریافت کنید. قبلا راجع به نحوه و شرایط دریافت مستمری بازنشستگی مطالب و نکات سودمندی را مطرح کردیم. در مطلبی هم چگونگی مشاهده آنلاین سوابق بیمه را خدمت شما عنوان کردیم. اما موردی‌که اینجا مطرح است این است که شما برای دریافت مستمری، در شرایط خاص، به دو نکته مهم باید توجه داشته باشید، اول اینکه برای خرید سنوات باید سن بالای ۶۰ سال داشته باشید و دوم این‌که، سابقه کمتر از ۱۰ سال داشته باشید. تا با دریافت ۱۰ ماه حقوق از مستمری استفاده کنید.

به عنوان مثال برای شخصی که ۷ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد، و سنی بالای ۶۰ سال باید اقدام به خرید، ۳ سال سابقه نماید، تا با حداقل سابقه بازنشسته شود.

هزینه پرداختی توسط شما برای خرید سنوات چقدر است؟

در سال ۹۷، شما باید مدت کسری به روز را در عدد ۳۷۰۴۳۲ ضرب کرده و ۳۰ درصد آن را محاسبه و پرداخت کنید. مثلا برای خرید ۲ سال سابقه بیمه باید، اول ۷۳۰=۲*۳۶۵ کنید که تعداد روزها را به دست آورید، بعد از آن، ۲۱۹=۱۰۰/۳۰*۷۳۰ (ضرب در همان ۳۰ درصد گفته شده) و در آخر ۲۱۹*۳۷۰۴۳۲ بفرمایید که به عدد ۸۱۱۲۲۶۳۷ خواهید رسید که میزان حق بیمه پرداختی است، که در حدود سالی حدود ۴ میلیون است. می‌توانید سوای این محاسبات برای پرداخت سنوات روی همین عدد ۴ میلیون تومان برای هر سال تمرکز داشته باشید.

چگونه سابقه بیمه خود را انتقال دهیم؟

در این قسمت لازم می‌دانم با ذکر قانون و نکات ذکر شده در آن شرایط انتقال سنوات را خدمت شما عنوان کنم.

در بند ۶۶ قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب ۷۲/۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی، قید شده که، پس از بررسی خواسته متقاضی، و مشخص نمودن نوع سابقه، از حیث دولتی یا غیردولتی بودن با توجه به مفاد قانون مربوطه حسب مورد ، نحوه انتقال حق بیمه به شرح زیر است:

در سوابق دولتی:

*بند ۶۷ واحد امور فنی بیمه شدگان شعب درخصوص اشخاصی که قبل از تاریخ تصویب قانون نقل وانتقال حق‌بیمه یا بازنشستگی، یعنی ۶۵/۳/۲۷ از شمول قانون تامین اجتماعی خارج و مشترک صندوق دیگری شده باشند، با تکمیل فرمی که توسط واحدهای نام‌نویسی و حسابهای انفرادی و درآمد شعبه تکمیل و به تایید مسئولین واحدهای مذکور می‌رسد، نسبت به محاسبه حق‌بیمه قابل انتقال دوره ذکر شده درفرم، طبق روش زیر اقدام و نتیجه را به واحد حسابداری اعلام می‌کنند، تا واحد مزبور مبادرت به انتقال حق بیمه به حساب صندوق ذیربط نماید.

تعداد ماه های پرداخت حق بیمه × آخرین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه = % ۴ × مبلغ حق بیمه قابل انتقال

*بند ۶۸ اگر تاریخ شمول مقررات صندوق جدید از تاریخ ۶۵/۳/۲۷ به بعد باشد، واحد امور فنی بیمه شدگان پس از تکمیل مدارک که به تایید مسئول واحد درآمد شعبه رسیده است، نسبت به محاسبه حق بیمه قابل انتقال از حق بیمه های وصول شده مدت مورد نظر ( اعم از سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای % ۳ حق بیمه بیکاری) پس از کسر سهم درمان اقدام ونتیجه را با تکمیل فرم مربوطه به واحد حسابداری اعلام می‌کند، تا واحد مزبور مبادرت به انتقال حق بیمه به حساب صندوق ذیربط بنماید.

*بند ۶۹ به هنگام انتقال حق بیمه، حق بیمه های وصول شده به‌عنوان حق بیمه سهم درمان، کسر خواهد شد.

*بند ۷۰ ازحق بیمه های وصول شده با نرخ های ۱۲/۵ درصد و ۲۱ درصد، حق بیمه سهم درمان کسر نخواهد شد.

*بند ۷۱ در مورد برخی از مستخدمین دستگاه های دولتی مشمول صندوق بازنشستگی کشور، که قبل از استخدام رسمی نزد صندوق تامین اجتماعی سابقه پرداخت حق بیمه دارند، لذا با توجه به هماهنگی به عمل آمده با صندوق مذکور به منظور تعیین وضعیت سوابق آنان نزد صندوق بازنشستگی کشوری که حداقل دارای ۲۰ سال برای مستخدمین زن و ۲۵ سال سابقه خدمت مفید برای بازنشستگی برای مستخدمین مرد هستند، باید فهرست کارکنان موصوف به همراه اولین حکم استخدامی که مشمول مقررات صندوق کشوری قرار گرفته‌اند براساس اطلاعات مندرج در فرمی که به همین منظور تهیه شده است، به شعب ذیربط صندوق تامین اجتماعی ارسال گردد تا متعاقب آن پس از بررسی و انجام هماهنگی‌های ﻻزم زمینه انتقال حق بیمه ایام مربوطه از طریق شعب مورد نظر به حساب صندوق بازنشستگی کشوری فراهم گردد.

*بند ۷۲ حق بیمه های جزئی قابل انتقال نمی باشد .

*بند ۷۳ بیمه شدگانی که در بیش از یک شعبه دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند، آخرین شعبه دریافت کننده لیست و حق بیمه آنان مکلف است، نسبت به جمع آوری سوابق پرداخت حق بیمه های وصول شده از سایر شعب و انتقال آن اقدام نموده ویک نسخه از فرم‌های تکمیل شده  مربوطه را جهت اقدامات آتی به شعبه مبدأ ارسال نماید.

*بند ۷۴ درخصوص انتقال حق بیمه سنوات قبل ازتاریخ ۷۰/۱/۱ چنانچه کل دوره انتقال حق بیمه مربوط به قبل از ۷۰/۱/۱ باشد دستمزد مبنای محاسبه انتقال حق بیمه، حداقل دستمزد سنوات مربوطه باید باشد.

*بند ۷۵ برای  آن دسته از بیمه شدگانی‌که بعد از تاریخ۷۰/۱/۱ دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند، دستمزد مبنای محاسبه انتقال حق بیمه، سنوات قبل از ۷۰/۱/۱ براساس ضریب دستمزدی بیمه شده بعد از ۷۰/۱/۱ به نسبت حداقل دستمزد سال مربوطه محاسبه خواهد شد.

برچسب ها:
پیام بگذارید