نمونه قرارداد بیمه مسئولیت مدنی

نمونه قرارداد بیمه مسئولیت مدنی

قرارداد و عقد دو لغت مترادف اند و دارای یک معنا هستند. تقارن ایجاب (تقاضا) و قبول یا حصول توافق بین طرفین معامله درباره امر یا موضوع معین را عقد یا قرارداد می گویند. مطابق قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد انجام کاری شوند. درباره بیمه، که آن هم یکی از عقود و قراردادهای تابع قانون مدنی است، مجموعه توافق هایی که در خصوص شرایط بیمه و تعهدات متقابل بین طرفین قرارداد طبق ضوابط فنی  قانونی حاصل می شود، قرارداد بیمه نامیده می شود. قرارداد بیمه در عمل به شکل بیمه نامه است که شرایط عمومی آن از جهت حفظ حقوق بیمه گذاران و اشخاص ذینفع، با نظارت دولت یا سازمان نظارت بر موسسات بیمه، تهیه و تدوین می شود.  شرایط اختصاصی و خصوصی قرارداد بیمه با توافق طرفین قرارداد (تا آن جا که مغایر مقررات آمره نباشد) تنظیم می شود.

متن قرارداد بیمه مسئولیت مدنی

متن قرارداد بیمه مسئولیت مدنی شامل واژگان، اصطلاح ها، جمله ها و عبارت های دقیق و حقوقی و تخصصی است که مفاد بیمه نامه را از آن استنباط می کنند. متن بیمه نامه بر پایه زبان و فرهنگ بیمه و عرف بیمه تنظیم می شود و تفسیر آن به طور معمول (جز در موارد مواد قانون های آمره) تفسیری موسع یا گسترده است (Extensive Interpretation) و از انعطاف بیشتری نسبت به مواد قانون های آمره (ماننده قانون کیفری و موارد تخلفات عمدی مذکور در قانون بیمه) برخوردار است. هدف آن است که زیان دیده هر چه بیشتر و آسان تر مورد حمایت قرار گیرد.

مدت زمان یا مدت بیمه نامه

مدت زمانی که در بیمه نامه ها یا گواهی بیمه یا اوراق الحاقی قید می شود: هر بیمه نامه دارای مدت معینی است که از ظهر روز (نیمه شب) تاریخ معینی شروع می شود و در ظهر روز (یا نیمه شب) تاریخ معینی خاتمه پیدا می کندو در این مدت تعهدات بیمه گر و بیمه گذار جریان می یابد (مشروط بر اینکه بیمه گذار حق بیمه مقرر را در موعد معین بپردازد).

نمونه قرارداد بیمه مسئولیت مدنی.docx1

 

مطالب مرتبط:

 

برچسب ها:
پیام بگذارید