دستاورد فین تک در صنعت بیمه

فینتک در صنعت بیمه

تا قبل از سال ۲۰۱۵ بیشتر سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه فین تک ها متمرکز در صنعت بانکی بود. هر چند که بانک ها و موسسه های مالی در ابتدای امر، حضور فین تک ها در عرصه بانکداری را جدی نگرفتند و چنین تصور می شد که این رقبای جدید به زودی به دلیل قدرت و پرسابقه بودن بانک ها عرصه رقابت را ترک می گویند.

ورود فین تک در صنعت بیمه و تحولی بنیادین

با جدی تر شدن فعالیت های استارتاپ های فین تک، بانک ها دست به کار شدند و برای مقابله با رقبای جدید خود، جدی تر و تدافعی تر عمل کردند. به طوری که سعی در نابودی این سازمان های چابک گرفتند. اما با توجه به مزایایی که این رقبای تازه وارد اما قدرتمند در اختیار مشتریان قرار می دادند، در نهایت بانک ها به این نتیجه رسیدند که باید با استارتاپ ها و فین تک ها همکاری کنند؛ زیرا حیات بانکداری به شدت تحت تاثیر خدمات نوین این استارتاپ ها قرار گرفته بود.

همه این اتفاقات در حالی در حال رقم خوردن بود که از سال ۲۰۱۵ به بعد، سرمایه گذاران حوزه استارتاپ به این نتیجه رسیدند که با بلوغ نسبی فین تک در صنعت بانکداری و افزایش تعداد استارتاپ های فعال در این حوزه از یکسو و باتوجه به منافع مالی بیشمار حاصل از فعالیت در این بخش از سوی دیگر، به جهت کسب سود بیشتر می توان به حوزه هایی مشابه، نظیر صنعت بیمه نیز ورود کرد و این تجربه موفق را در این صنعت نیز پیاده سازی نمود. ۲۰۱۷,IAIS . این رصد بازار و تغییر حوزه فعالیت توسط سرمایه گذاران حوزه فین تک در حالی به وقوع پیوست که فقدان نوآوری در فضای صنعت بیمه و شکست در راستای تامین نیازهای بازار از جمله نقاط ضعف بحرانی در صنعت بیمه محسوب می گردد. لذا سرمایه گذاران حوزه فین تک، با رصد هوشمندانه شرایط و محیط و تغییر زمین بازی به صنعت بیمه ورود پیدا نمودند. هرچند که اقدامات حائز توجه این تغییر موضع، از سال ۲۰۱۴ شروع به فراگیر شدن نمود، لیکن در این سال، استارتاپ های فعال در این صنعت توانستند تنها در حدود ۳۱۱ میلیون دلار بودجه دریافت نمایند. این رخداد در حالی به وقوع پیوست که تنها ظرف مدت یکسال، یعنی در سال ۲۰۱۵  ،این تامین مالی بیش از ۲٫۲ میلیارد دلار شد. ۲۰۱۶,KPMG. این حجم از تغییر، موجب گردید تا واژه اینشورتک که تا پیش از این واژه ای نامأنوس در میان بیمه گران تلقی می شد، به شدت مورد توجه قرار گرفته و ابعاد و تبعات گسترده ای به خود گیرد.

میزان سرمایه گذاری در اینشورتک ها

همان گونه که بیشتر پژوهش های صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد، سازمان ها و پژوهشگران متعددی در سال های اخیر به بررسی ابعاد و تاثیر فناوری های مالی و دستاورد های فین تک در صنعت بیمه پرداخته اند. در پی درک اهمیت اینشورتک ها در صنعت بیمه که بخش قابل توجه آن به دلیل استفاده از روش هایی نظیر آینده پژوهی و بررسی روندها، آنالیز دقیق و مطالعات گسترده پژوهشی حاصل شده، دولت ها وشرکت های بیمه ای متعددی به سرمایه گذاری در این حوزه روی آورده اند. برخی از این روندها در تائید این مدعا به شرح ذیل هستند:

  • بنا بر گزارش Insights CB در سال ۲۰۱۵ کشورهای آمریکا، آلمان، انگلستان، چین، هند، فرانسه و کانادا به ترتیب بیشترین حجم از سرمایه گذاری در اینشورتک و استارتاپ های صنعت بیمه را به خود اختصاص داده اند. CB .insights, 2017
  • بر اساس گزارش KPMG سرمایه گذاری سالانه در استارتاپ های اینشورتک در طی ۳ سال گذشته ۲ برابر و به صورت تجمعی از سال ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۵ بالغ بر ۳٫۴ میلیارد دلار بوده است. ۲۰۱۶,BBVA.
  • بنابر گزارش BBVA ،اینشورتک ها تنها در سال ۲۰۱۵ توانسته اند بالغ بر ۲٫۲ میلیارد دلار تامین مالی در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر را به خود اختصاص دهند. از این رقم به عنوان یک جهش بزرگ در حوزه سرمایه گذاری های خطر پذیر صنعت بیمه یاد می شود. ۲۰۱۶,BBVA.

 

منبع: مجموعه مقالات ۲۴ امین همایش بیمه و توسعه. ابراهیم کاردگر، عطیه بهشتی. بیمه آسیا

برچسب ها:
پیام بگذارید