پرداخت خسارت بیمه بدون کروکی

با توجه به اینکه بیمه بدنه اختیاری است، قوانین مصوب و مشترکی در باره اینکه خسارت بیمه بدنه بدون کروکی به چه صورت است، وجود ندارد و هر شرکت بیمه با توجه به آیین نامه بیمه مرکزی و قوانین و مقررات داخلی خود عمل میکند. در بعضی موارد، بسته به شرایط حادثه و میزان خسارت وارده، احتمال پرداخت خسارت بدون گرفتن کروکی وجود دارد. چه وقت برای پرداخت خسارت در تصادف کروکی لازم است؟ اگر شما شرایط زیر در تصادف شما وجود داشته باشد، برای اینکه بتوانید از بیمه خسارت بگیرید باید حتما کروکی داشته باشید: اگر یکی از خودروهایی تصادفی نظامی باشد اگر وسایل نقلیه ای که درگیر تصادف شده اند، بیشتر از ۲ تا باشند (۳ وسیله نقلیه یا بیشتر از ۳ وسیله نقلیه تصادف کرده باشند). اگر یکی از خودروهای تصادفی خودروی سنگین باشد (کامیون، اتوبوس، مینی بوس) و وزن آن بیشتر از ۷ تن باشد تصادفی که حاصل حرکت دنده عقب بوده باشد اگر یکی از خودروهای درگیر تصادف بیمه شخص ثالث نداشته باشد اگر یکی از خودروهای تصادفی در محل و شهری که تصادف رخ داده، مهمان باشد و شماره پلاکش مربوط به استان دیگر باشد. در این صورت، بستگی به خود مسافر دارد که … ادامه خواندن پرداخت خسارت بیمه بدون کروکی