خرید بیمه سربازی و شرایط و نحوه آن

خرید بیمه سربازی

بر اساس قانون، دوره خدمت سربازی همه بیمه شده ها، جزو سوابق بیمه ای آن ها در نظر گرفته می شود. برای اینکه طول زمان سربازی افراد در سنوات بیمه آن ها لحاظ شود، امکانی فراهم آمده که بیمه شده، حق بیمه این دوران را بپردازد و سنوات بیمه خود را بخرد.

شرایط خرید بیمه سربازی

  1. داشتن دو سال سابقه پرداخت حق بیمه
  2. متقاضی باید در زمان تقاضا بیمه باشد یعنی میان متقاضی و سازمان تامین اجتماعی یک قرارداد بیمه نامه برقرار باشد.
  3. تقاضا باید توسط خود شخص متقاضی انجام شود
  4. هزینه حق بیمه دوره مورد نظر پرداخت شده باشد

نحوه خرید بیمه سربازی

براساس قانون کار، خرید بیمه سربازی به دو روش صورت می گیرد:

الف) افرادی که سربازی خود را قبل از ۳۰ فروردین ۱۳۸۳ (طبق قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن) گذرانده اند: از این افراد هیچ هزینه حق بیمه ای دریافت نمی شود و خرید بیمه سربازی در صورتی برای این افراد ممکن است که قبل از رفتن به سربازی به کار اشتغال داشته و به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کرده باشند و پس از سربازی نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشند.

ب) کسانی که سربازی خود را بعد از تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۸۳ گذرانده اند: از این افراد ۷% از بیمه دوران خدمت، به عنوان سهم بیمه اخذ می شود

خرید قسطی بیمه سربازی

در سال های گذشته امکان خرید قسطی بیمه سربازی وجود نداشت و متقاضیان می بایست حق بیمه سنوات مذکور را به طور یکجا پرداخت کنند. اما اکنون سازمان تامین اجتماعی امکان پرداخت قسطی حق بیمه سربازی را فراهم کرده است.

متقاضیان می توانند به شعبه های سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند و درخواست خود برای خرید بیمه سربازی را ارائه نمایند. همان لحظه، بدهی حق بیمه دوران سربازی برای فرد محاسبه می شود و در صورتی که متقاضی تقاضای قسط بندی داشته باشد، اقساط بدهی طی ۱۲ ماه تنظیم می شود. متقاضی می تواند ظرف ماه های کمتری بدهی خود را تسویه کند.

مبلغ حق بیمه سربازی چقدر است؟

حق بیمه دوره خدمت سربازی ۳۰% میانگین حقوق و دستمزد دو سال اخیر درخواست کننده است که ۷% آن را بیمه شده می پردازد و مابقی را دولت پرداخت می کند.

نحوه محاسبه حق بیمه سربازی به این صورت است: ۲ سال آخر کاری متقاضی و میانگین حقوق یک ماه وی محاسبه می شود و بر اساس مبلغ به دست آمده، حق بیمه تعیین می شود. در مجموع، میانگین دو سال آخر بیمه، در زمان ارائه تقاضای بیمه شده، ضربدر۷% حق بیمه ضربدر مدت زمان خدمت سربازی او می شود و از این روش، مبلغ حق بیمه برای متقاضی محاسبه می شود.

مثلا اگر میانگین حقوق متقاضی در دو سال آخر حداقل ۷۱۲ هزار تومان باشد، در ۷ درصد ضرب می شود و ۵۰ هزار تومان حق بیمه در ۲۴ ماه (مجموع زمان خدمت متقاضی) ضرب می شود و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مبلغ حق بیمه متقاضی می شود که می توان آن را قسط بندی کرد.

مشاهده سابقه بیمه سربازی

برای مشاهده بیمه سربازی ابتدا باید در سامانه تامین اجتماعی ثبت نام کنید و بعد از ثبت نام می توانید حق بیمه سنوات خود را پرداخت کنید. برای ثبت نام و ایجاد حساب کاربری به روش زیر عمل کنید:

سابقه بیمه تامین اجتماعی و دریافت اینترنتی آن

شرایط بیمه رایگان سربازی

برای اطلاع از شرایط بیمه رایگان سربازی به این لینک مراجعه کنید:

 

شرایط بیمه رایگان سربازی

 

 

منبع: سازمان نظام وظیفه

برچسب ها:
پیام بگذارید