روش محاسبه عیدی و سنوات کارمندان بر اساس بیمه

دو نوع اشتغال به کار وجود دارد: مشمولان قانون کار : عیدی کارگران مشمول قانون کار (کارکنان غیردولتی) بر اساس یک فرمول که در قانون کار آمده محاسبه می شود. مشمولان دستگاه های دولتی : عیدی کارکنان دولتی در پایان هر سال از سوی دولت اعلام می شود. در این مقاله ما به بررسی نحوه محاسبه عیدی کارگران که مشمول قانون کار هستند می پردازیم. محاسبه عیدی و سنوات کارمندان بر اساس بیمه قانون کار می گوید که هیچ کارگری نباید عیدی اش کمتر از حداقل حقوقش باشد. بر اساس فرمولی که در قانون کار آمده، عیدی کارگران ۲ برابر آخرین حقوق آن ها است. با این شرط که این مقدار از ۳ برابر حداقل حقوق آن ها در سال مورد نظر، بیشتر نباشد. مبلغ اعلام شده درباره کارگرانی است که به مدت یک سال در کارگاه مشغول به کارند. اگر کسی کمتر از یک سال در جایی کار کرده باشد، به نسبت مدت کارکردش، برای او عیدی محاسبه می شود. فرمول محاسبه عیدی به این صورت است:   روش محاسبه عیدی و سنوات سال ۹۸ کارمندان دولت بر اساس بودجه بندی سال ۹۸ پاداش پایان سال کارمندان دولت در حدود ۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان است که باید به تصویب هیئت وزیران … ادامه خواندن روش محاسبه عیدی و سنوات کارمندان بر اساس بیمه