روش محاسبه عیدی و سنوات کارمندان بر اساس بیمه

محاسبه عیدی و سنوات کارمندان

دو نوع اشتغال به کار وجود دارد:

  1. مشمولان قانون کار : عیدی کارگران مشمول قانون کار (کارکنان غیردولتی) بر اساس یک فرمول که در قانون کار آمده محاسبه می شود.
  2. مشمولان دستگاه های دولتی : عیدی کارکنان دولتی در پایان هر سال از سوی دولت اعلام می شود.

در این مقاله ما به بررسی نحوه محاسبه عیدی کارگران که مشمول قانون کار هستند می پردازیم.

محاسبه عیدی و سنوات کارمندان بر اساس بیمه

قانون کار می گوید که هیچ کارگری نباید عیدی اش کمتر از حداقل حقوقش باشد. بر اساس فرمولی که در قانون کار آمده، عیدی کارگران ۲ برابر آخرین حقوق آن ها است. با این شرط که این مقدار از ۳ برابر حداقل حقوق آن ها در سال مورد نظر، بیشتر نباشد. مبلغ اعلام شده درباره کارگرانی است که به مدت یک سال در کارگاه مشغول به کارند. اگر کسی کمتر از یک سال در جایی کار کرده باشد، به نسبت مدت کارکردش، برای او عیدی محاسبه می شود.

فرمول محاسبه عیدی به این صورت است:

عیدی و سنوات کارمندان بر اساس بیمه

 

روش محاسبه عیدی و سنوات سال ۹۸ کارمندان دولت

بر اساس بودجه بندی سال ۹۸ پاداش پایان سال کارمندان دولت در حدود ۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان است که باید به تصویب هیئت وزیران برسد. مبلغ عیدی کارمندان بر اساس میزان امتیاز آن ها و نیز ضریب حقوق محاسبه می شود. بر اساس ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیاز عیدی برای هر سال ۵۰۰۰ است. هر ساله، هیئت وزیران، ضریب حقوق را برای کارمندان دولت تعیین می کند و بر اساس آن عیدی کارمندان دولت تعیین می شود. عیدی کارمندان دولت طی سال های گذشته به این صورت بوده است:

در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۵۰,۰۰۰ تومان

در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۰۲,۰۰۰ تومان

در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۰۳,۰۰۰ تومان

در سال ۱۳۹۳ حدود ۶۰۳,۰۰۰ تومان

در سال ۱۳۹۴ حدود ۶۸۸,۰۰۰ تومان

در سال ۱۳۹۵ حدود ۷۷۰,۰۰۰ تومان

در سال ۱۳۹۶ حدود ۸۵۰,۰۰۰ تومان

در سال ۱۳۹۷ حدود ۹۳۰,۰۰۰ تومان

روش محاسبه عیدی و سنوات سال ۹۸ کارکنان مشمول قانون کار

کارمندان شرکت های غیر دولتی در صورتی که تمام سال را در شرکت مورد نظر مشغول کار بوده باشند، عیدی و سنوات سال ۹۸ آن ها به این صورت محاسبه می شود:

مبلغ عیدی و پاداش سال ۹۸ معادل ۶۰ روز «حداقل مزد قانونی مصوب» و حداکثر ۹۰ روز «حداقل مزد روزانه مصوب» در همان سال مورد نظر است. یعنی عیدی که در سال ۹۸ پرداخت می شود، نباید از معادل هزینه ۹۰ روز حداقل دستمزد روزانه قانونی در همان سال بیشتر شود.

با این تفاسیر، بر اساس مصوب شورای عالی کار در اسفند ۹۵ ، حداقل دستمزد روزانه کارکنان مشمول قانون کار برای سال ۹۷ معادل ۳۷۱,۳۵۲ ریال تعیین شده است. بر این اساس، حداقل عیدی پرداختی برای کارکنانی که یک سال کامل در واحد مورد نظر مشغول به کار بوده اند، ۲,۲۲۸,۱۱۲ تومان و سقف عیدی سال ۹۸ هم ۳,۳۴۲,۱۶۸ تومان خواهد بود.

 

منابع:

۱- sepidarsystem

۲- namnak

 

برچسب ها:
نظرات وبلاگ

از سایت خوب تان ممنونم ! جالب بود !

جالب بود ! با سپاس از سایت خوب تان !

پیام بگذارید