الحاقیه بیمه شخص ثالث ۹۷

بیمه شخص ثالث تنها بیمه اجباری است که همه دارندگان خودرو باید آن را تهیه کنند. از ابتدای سال ۹۷ مبلغ دیه در ماه های حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) افزایش یافته است و از ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان تغییر یافته است. در سال های قبل دارندگان بیمه نامه شخص ثالث موظف بودند با افزایش نرخ دیه در ماه های حرام، برای بیمه نامه های خود الحاقیه تهیه کنند، اما اخیرا بیمه مرکزی قانون جدیدی به شرکت های بیمه ابلاغ کرده که بر اساس آن، دیگر نیاز نیست دارندگان به خرید الحاقیه اقدام کنند. به ترتیب، مازاد تعهد شرکت های بیمه را صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می کند. حذف الحاقیه بیمه شخص ثالث ۹۷ و تغییری مثبت در روند صدور بیمه حذف الحاقیه بیمه شخص ثالث ۹۷ یکی از تغییرات مثبت در روند صدور بیمه نامه ها بوده است. در گذشته، بیمه گذارانی که سررسید بیمه نامه آن ها ابتدای سال شمسی نبود، با افزایش نرخ دیه و اعلام نرخ جدید حق بیمه، ملزم بودند مابه التفاوت حق بیمه مقرر را با الحاقیه بپردازند و تنها از این روش می توانستند از حداقل میزان پوشش مالی برای بیمه نامه های خود استفاده کنند. از دیگر مزایای قانون … ادامه خواندن الحاقیه بیمه شخص ثالث ۹۷