الحاقیه بیمه شخص ثالث ۹۷

الحاقیه بیمه شخص ثالث 97

بیمه شخص ثالث تنها بیمه اجباری است که همه دارندگان خودرو باید آن را تهیه کنند. از ابتدای سال ۹۷ مبلغ دیه در ماه های حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) افزایش یافته است و از ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان تغییر یافته است. در سال های قبل دارندگان بیمه نامه شخص ثالث موظف بودند با افزایش نرخ دیه در ماه های حرام، برای بیمه نامه های خود الحاقیه تهیه کنند، اما اخیرا بیمه مرکزی قانون جدیدی به شرکت های بیمه ابلاغ کرده که بر اساس آن، دیگر نیاز نیست دارندگان به خرید الحاقیه اقدام کنند. به ترتیب، مازاد تعهد شرکت های بیمه را صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می کند.

حذف الحاقیه بیمه شخص ثالث ۹۷ و تغییری مثبت در روند صدور بیمه

حذف الحاقیه بیمه شخص ثالث ۹۷ یکی از تغییرات مثبت در روند صدور بیمه نامه ها بوده است. در گذشته، بیمه گذارانی که سررسید بیمه نامه آن ها ابتدای سال شمسی نبود، با افزایش نرخ دیه و اعلام نرخ جدید حق بیمه، ملزم بودند مابه التفاوت حق بیمه مقرر را با الحاقیه بپردازند و تنها از این روش می توانستند از حداقل میزان پوشش مالی برای بیمه نامه های خود استفاده کنند. از دیگر مزایای قانون جدید می توان به افزایش خودکار تعهدات شرکت های بیمه در مقابل افزایش نرخ دیه اشاره کرد، چرا که بیمه گذار نیازی به دریافت الحاقیه و پرداخت هزینه اضافی نخواهد داشت.

شروع ماه رجب به عنوان یکی از چهار ماه حرام از ۱۷ اسفند ۹۷ آغاز می شود، اما خوشبختانه با تصویب و ابلاغ قانون جدید، با استناد به ماده ۱۳ قانون جدید، بیمه گذاران نیازی به خرید الحاقیه ندارند و بیمه گر یا صندوق بیمه حسب مورد مکلف است خسارت بدنی که به شخص ثالث می رسد را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کند.

ماده ۱۳ قانون تعهدات بیمه گر و بیمه گذار

ماده ۱۳ ـ بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر، در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده ( ۸) این قانون باشد، می تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه گر نباشد.

تبصره ـ در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده ( ۸) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده ( ۵۵) به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

ماده ۸ قانون تعهدات بیمه گر و بیمه گذار

ماده ۸ حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده ( ۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد ( ۵ /۲%) تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

 

منبع: centinsur

برچسب ها:
پیام بگذارید