بیمه محصولات کشاورزی

بیمه محصولات کشاورزی

قانون بیمه محصولات کشاورزی

ماده واحده – این قانون برای بیمه انواع محصولات کشاورزی، دام ،طیور ، زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی درمقابل خسارت‌های وارده از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ، طوفان ،خشکسالی ، زلزله، سیل، سرمازدگی ،یخبندان ،آتش سوزی ،صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه‌ای امراض واگیردار حیوانی عمومی و قرنطینه‌ای به‌عنوان وسیله‌ای برای نیل به اهداف و سیاست‌های بخش کشاورزی است. برای رسیدن به این هدف صندوق بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی تاسیس شد.

تبصره ١– صندوق بیمه محصولات کشاورزی دارای استقلالی مالی و شخصیت حقوقی است. بر اساس مقررات قانونی شرکت‌های دولتی، اداره می‌شود. این صندوق دارای شورای عالی، مرکب از وزرای کشاورزی ، اموراقتصادی و دارائی بازرگانی ، مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست وزیر کشاورزی است .

حدود وظایف و اختیارات شورای‌عالی در اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی آمده‌است .

تبصره ٢– شورای‌عالی بیمه محصولات کشاورزی دارای کمیته فنی‌ای متشکل از نمایندگان ذیصلاح با اختیارات کامل و اعضای شورای‌عالی و صندوق با وظایف زیر خواهد بود :

۱-  بررسی و تائید کلیه طرح‌ها و برنامه‌ها و مسائلی که از طریق صندوق به شورای‌عالی احاله می‌گردد.

۲-  نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها وبرنامه‌های مصوب به نیابت از شورای‌عالی .

۳-  بررسی و اظهار نظر مشورتی در مورد مسائل و مشکلاتی که توسط صندوق ارجاع می‌شود .

مدیرعامل بانک کشاورزی سمت مدیرعامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی را نیز عهده‌دار خواهد بود .

تبصره ٣– هیئت مدیره صندوق متشکل از پنج نفر است؛ که شامل مدیرعامل بانک کشاورزی ، یک نفر از هیئت مدیره همان بانک ، یک نماینده از جهاد سازندگی و دو نفر دیگر هم به معرفی وزیر کشاورزی و تصویب شورای‌عالی انتخاب می‌شوند .

تبصره ۴– سرمایه اولیه صندوق بیمه محصولات کشاورزی مبلغ یک میلیارد ریال می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشاورزی از طریق دولت تامین و پرداخت می‌شود . سرمایه صندوق طبق اساسنامه مربوطه و باتصویب شورای‌عالی بیمه محصولات کشاورز ی قابل افزایش است .

تبصره ۵– دولت موظف است اساسنامه فوق را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه؛ تهیه و برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید .

تبصره ۶– کمک دولت بابت تامین بخشی از سهم حق بیمه کشاورزی و جبران زیان‌های احتمالی عملیات بیمه به پیشنهاد شورای‌عالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و تصویب هیئت وزیران هرساله در بودجه کل کشو ر به صندوق دولت پرداخت خواهد شد .

تبصره ٧– به‌تدریج هنگامی‌که صندوق بیمه محصولات کشاورزی آمادگی لازم را برای انجام وظایف خود بر اساس این لایحه در منطقه و برای هر محصول اعلام نماید. صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت‌دیده محصولات کشاورزی و دامی به فعالیتهای خود در آن منطقه و برای آن محصول خاتمه داده و منابع و امکانات مربوطه را به صندوق بیمه محصولات کشاورزی منتقل خواهد نمود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب رسیده است.

قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی

ماده واحده – متن ذیل به عنوان تبصره (۸) به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۶۲/۳/۱ الحاق شد :

تبصره ۸ – کلیه تولیدکنندگان طیور اعم از لاین ، اجداد ، مادرگوشتی و تخم‌گذار موظف هستند تا جوجه‌های یک روزه خود را در مبادی تولید در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی، حوادث قهری، امراض واگیردار حیوانی عمومی و قرنطینه‌ای مذکور در این قانون ( حذف کانون های آلوده ) که توسط سازمان دامپزشکی کشور اعلام می‌گردد ،از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی بیمه نمایند. صندوق بیمه محصولات کشاورزی حق رد تقاضای هیچ یک از واحدهای مذکور را ندادرد. در غیر این صورت جبران خسارت وارد شده به متضرر به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی طرف استنکاف کننده خواهد بود. وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از استنکاف موظف به نظارت و حسن اجرای این قانون است .

آئین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و همین‌طور مجمع تشکل‌های صنعت مرغداری کشور تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران رسید .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون اصلاح بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۶۲

ماده واحده – قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۶۲/۳/۱ و الحاقیه بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- عنوان قانون به « قانون بیمه کشاورزی » اصلاح می‌شود.

۲- در ماده واحده پس از عبارت « انواع محصولات کشاورزی » کلمه « درختان » و بعد از کلمه « طوفان » عبارت « بادهای گرم موسمی » و پس از عبارت « امراض واگیردار حیوانی عمومی و قرنطینه‌ای » عبارت دو هم‌چنین ابنیه ، تأسیسات ، مستحدثات ، قنوات ، چاه‌های آب کشاورزی و تأسیسات آبیاری ، فعالیت‌ها و کلیه خدمات کشاورزی و عوامل تولید ( ماشین آلات، ابزار و ادوات کشاورزی) ، در قبال حوادث بیمه‌پذیر » اضافه گردید .

۳- در تبصره (۳) عبارت « یک نماینده از جهاد سازندگی و دو نفر دیگر به معرفی وزیر کشاورزی » حذف و عبارت « سه نفر نماینده به معرفی وزیر جهاد کشاورزی » جایگزین شود .

۴- تبصره (۵) حذف و شماره تبصره‌های بعدی اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۸) به شرح زیر الحاق می‌گردد :

تبصره ۸– دولت مکلف است با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه جدید صندوق بیمه کشاورزی را تهیه ، تصویب و ابلاغ کند .

۵- در این قانون عناوین « صندوق بیمه محصولات کشاورزی » به « صندوق بیمه کشاورزی » ، « وزیر کشاورزی » به « وزیر جهاد کشاورزی » و « شورای عالی » به « مجمع عمومی » اصلاح گردید .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

منبع : صندوق بیمه کشاورزی

برچسب ها:
پیام بگذارید