خرید قسطی بیمه شخص ثالث : حضوری و اینترنتی

خرید قسطی بیمه شخص ثالث همواره یکی از نیازهای خریداران بوده و از همین رو نیاز است درباره آن اطلاعاتی ارائه شود. در این مقاله قصد داریم در گام اول به بررسی مفهوم شخص ثالث و تعریف این اصطلاح در صنعت بیمه بپردازیم و در ادامه، کاربرد بیمه شخص ثالث، شرایط خرید این بیمه نامه و شرکت های ارائه دهنده آن را به طور مختصر معرفی و تشریح کنیم: شخص ثالث چه تعریفی دارد (Third Party Third Person) شخص ثالث در اصطلاح قانون مدنی شامل موارد زیر است: الف) شخص ثالث کسی است که طرف عقد قرارداد نیست و قائم به هیچ یک از دو طرق عقد نیز نیست (ماده ۳۹۹ قانون مدنی). ب) شخص ثالث کسی است که طرف عقد نیست ولی ممکن است قائم مقام یکی از طرفین عقد قرارداد باشد (مانده ۳۹۹ قانون مدنی). ج) شخص ثالث خارج از دعوای دو طرف است و ممکن است به عنوان ثالث به دادگاه احضار یا جلب شود (رجوع کنید به ترمینولوژی حقوق – دکتر جعفر لنگرودی). در اصطلاح بیمه و بیمه گری، شخص ثالث یا اشخاص ثالث کسانی هستند که با بیمه گر و بیمه گذار طرف قرارداد نیستند، ولی به دلیل زیان وارد به آن ها که ناشی … ادامه خواندن خرید قسطی بیمه شخص ثالث : حضوری و اینترنتی