تعریف بیکاری و شرایط دریافت بیمه بیکاری

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری بیمه‌ای است که به شخصی که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد، ارائه می‌شود. قانون می‌گوید، اگر بیمه شده‌ای به علت تغییرات ساختار اقتصادی محل کارش و به تشخیص وزارتخانه مربوطه و تائید شورای‌عالی کار، بیکارموقت شناخته شود، و اگر بیمه شده‌ای، به علت حوادثی مانند سیل، زلزله، جنگ یا آتش سوزی بیکار شود، می‌تواند از مقررات تعریف شده در این قانون استفاده کند.

تشخیص عمدی بودن یا غیرعمد بودن بیکاری، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان و اداره کار و اموراجتماعی محل کار بیمه شده است . در قانون آمده، کارگران فصلی اگر فقط در اثنای فصل کار اخراج شوند و بیکاری آنها غیر عمد تشخیص داده شود مشمول دریافت مستمری بیمه بیکاری می‌شوند.
همین‌طور بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین اگر براساس رأی شورای حل اختلاف در خلال مدت قرارداد اخراج شده باشند مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.
افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد برای مدت مشخصی مشغول به کار بودند، با تشخیص واحدهای تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ،اگر در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین محل کار خود حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مستمری بیمه بیکاری می‌شوند.

 برای اعلام وضعیت بیکاری چه باید کرد؟

بیمه شده بیکار، برای دریافت مستمری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز بعد از تاریخ بیکاری موضوع را به واحد تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ذیربط اطلاع داده و آمادگی خود را برای اشتغال به کار در تخصص خود یا کار مشابه آن اعلام کند.

شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری

بیمه شدگان بیکار، در صورت دارا بودن شرایط زیر، استحقاق دریافت مستمری بیمه بیکاری را دارند
مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند.
تبعه کشورهای خارجی نباشند.
مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند.
دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
در زمره صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشد.

لازم به ذکر است که، بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، با رعایت شرایط مقرر می‌توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری چقدر است؟

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان مورد تایید، به جز در مواردی خاص به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و مدت آن  ۳۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متأهل است.

شرایط قطع مقرری بیمه بیکاری

فرد بیمه شده، مجدد مشغول به کار شود.
فرد بیمه شده بیکار، از شرکت در دوره های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند.
فرد بیمه شده بیکار، از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه خودداری کند.
فرد بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی باشد.
فرد بیمه شده، با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد.
مدت زمان تعیین شده برای پرداخت مقرری برای بیمه شده، خاتمه یابد.
و در آخر فرد بیمه شده فوت کند.

لازم به ذکر است، بیکار شده‌ای که به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه‌های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج شده است، مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.
در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شده ای، مشخص شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از اراده شخص وی بوده است، بیمه شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تأمین اجتماعی برگرداند.
اگر بیمه شده بیکار، اشتغال مجدد خود را اعلام نکند و به دریافت مقرری بیمه بیکاری ادامه دهد، باید مقرری دریافتی از زمان اشتغال را به تأمین اجتماعی برگرداند.
مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزسوابق پرداخت حق بیمه فرد بیمه شده حساب می‌شود.
مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از روز اول بیکاری او قابل پرداخت است.

منبع : سازمان تامین اجتماعی

برچسب ها:
پیام بگذارید