زمان و شرایط بازنشستگی و نحوه محاسبه میزان حقوق آن

در این قسمت در مورد شرایط بازنشستگی به طور خلاصه توضیح خواهیم داد. اما لازم است در ابتدا شما تعریف بازنشستگی را از نظر سازمان تامین اجتماعی بدانید. تعریف بازنشستگی بازنشستگی یعنی عدم اشتغال بیمه شده، به سبب رسیدن به سن بازنشستگی. شرایط بازنشستگی برای مردان بیمه‌شده یا بیمه گذار با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه می‌تواند با حداقل حقوق پایه مقرر شده توسط شورای عالی کار، و یا بیشتر بازنشسته شود. اگر بیمه گذار۶۰ سال سن داشته باشد، ولی زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، متناسب با تعداد سال‌هایی که پرداخت حق بیمه داشته است، می‌تواند بازنشسته شود. اگر بیمه‌شده ۶۰ سال سن، و زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را در پرونده خود داشته باشد ، می‌تواند سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل کرده و به ۱۰ سال برساند و با ۱۰ روز حقوق خود را بازنشسته کند. بیمه‌شده‌ای که ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد، با حقوق کامل بازنشسته می‌شود. افرادی که ۳۵ سال سابقه خدمت دارند بدون درنظر گرفتن شرایط سنی، می‌توانند بازنشسته شوند. حداکثر سابقه برای پذیرش و محاسبه بازنشستگی و حقوق آن ۳۵ سال است. شرایط بازنشستگی برای بانوان … ادامه خواندن زمان و شرایط بازنشستگی و نحوه محاسبه میزان حقوق آن