بیمه درمان تکمیلی سامان و ارائه خدمات توسط شرکت کمک‌رسان

در این قسمت سعی دارم یکی از خدمات ارائه شده در حوزه درمان تکمیلی توسط شرکت بیمه سامان را که علاوه بر موارد درج شده در بیمه‌نامه و قید شده در تعهدات است را برای شما بازگو کنم. این خدمت با استفاده از شبکه خدماتی کمک‌رسان ایران به شما سرویس ارائه می‌دهد و نیازهای شما را پاسخگو است.
خدمات شرکت کمک‌رسان به صورت شبانه روزی عبارتند از دسترسی و راهنمایی پزشکی شبانه روزی، معرفی پزشک و بیمارستان و مراکز تشخیصی، گرفتن پذیرش از بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی، تامین هزینه‌های درمان و تشخیص، جبران سریع خسارت ، برنامه‌ریزی برای انتقال پزشکی زمینی و هوائی، نظارت بر درمان، تهیه دارو و وسائل پزشکی نایاب، اطلاع رسانی، اخذ نظریه دوم پزشکی، ترخیص، تهیه و تنظیم اسناد پزشکی.

استفاده از خدمات بستری در بیمارستان

برای استفاده از خدمات ارائه شده توسط شرکت کمک‌رسان ابتدا با شماره ۰۲۱-۸۸۶۴۸۶۰۱ تماس گرفته و اطلاعات زیر را اعلام فرمایید:
نام و نام خانوادگی درخواست‌کننده خدمات، شماره بیمه‌نامه، عنوان نوع خدمات مورد نیاز، عنوان نام پزشک معالج و بیمارستان، تاریخ بستری، تلفن تماس، ارسال تصویر گواهی پزشکی مبنی بر علت بستری.
شرکت کمک‌رسان پس از دریافت اطلاعات ذکر شده، خدمات مورد نیاز شما را در اولین فرصت، ارائه می‌دهد.
اگر بیمارستان مورد نظر شما یکی از مراکز طرف قراداد باشد، بعد از دریافت اطلاعات و بررسی پوشش بیمه‌ای متقاضی با نوع درخواستش، معرفی‌نامه برای آن مرکز صادر شده و شما با ارائه کارت شناسایی می‌توانید از خدمات مورد نیاز خود برخوردار شوید.
اما اگر متقاضی در سایر بیمارستان‌ها بستری شد، بعد از مرخص شدن و تسویه حساب، تمام مدارک تائید شده توسط بیمارستان و گواهی پزشک را برای شرکت کمک‌رسان ارسال کنید. هزینه‌هایی که شما پرداخت کردید براساس آن‌چه در قرداد بیمه شما عنوان شده و تعرفه بستری و درمان در مراکز طرف قرارداد هم رده محاسبه و پرداخت می‌شود.
از طرفی اگر حق‌الزحمه پزشک در صورت حساب بیمارستان قید نشده باشد، این مبلغ براساس مفاد قرارداد بیمه‌نامه، منطبق با آن مراکز یا مراکز هم درجه تامین می‌شود.

دوره انتظار

توجه داشته باشید که پوشش بیمه‌ای شما برای برخی خدامت مانند زایمان و بیماری‌های مزمن و … دارای دوره انتظار باشند، بنابراین دقت داشته باشید که ارائه خدمات نیز بر پایه همین دوره انتظار است.
به مدت زمانی از قرارداد بیمه درمان تکمیلی، که پوشش‌های بیمه‌ای غیر فعال هستند را دوره انتظار می‌نامند.
به عنوان مثال پوشش هزینه زایمان دوره انتظاردارد، این مدت بستگی به تعداد بیمه شدگان دارد، به عنوان مثال اگر تعداد بیمه شدگان کمتر از ۲۵۰ نفر باشد دوره انتظار ۹ ماه یعنی از تاریخ شروع بیمه تا مدت ۹ ماه شرکت بیمه تعهدی راجع به پرداخت هرینه های زایمان ندارد. اگر تعداد بیمه شدگان بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ نفر باشد این دوره ۶ ماه و در صورتی‌که تعداد بیمه شدگان بیشتر از ۱۰۰۰ نفر باشند دوره انتظار حذف خواهد شد. در ضمن اگر قرارداد در سال دوم تمدید شد، دوره انتظار برای افرادی که در قرارداد سال قبل بوده‌اند حذف می‌شود.

فرانشیز

پوشش بیمه‌ای شما در هزینه‌های درمان و تشخیص و انتقال پزشکی ممکن است دارای فرانشیز باشد، که ارائه خدمات بر اساس همان فرانشیز است.

استثنائات

اگر پوشش بیمه‌ای شما برای بعضی خدمات و شرایط و بیماری‌ها دارای استثنائاتی باشد، خدمات ارائه شده نیز از آن استثنائات تبعیت می‌کند.

اوژانس

در صورت مراجعه به اورژانس بیمارستان و تشخیص ضرورت بستری توسط پزشک، از همان محل به کمک‌رسان اعلام نمایید، تا اقدامات لازم برای خدمات مورد نیاز شما بر طبق ضوابط موجود در قرارداد بیمه انجام شود.

چگونگی ارائه خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی

برای استفاده از خدمات کمک رسان مانند آن‌چه در قبل گفته شد، با شماره ذکر شده هر وقت از شبانه روز، تماس گرفته و اطلاعات زیر را ارائه دهید تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی شود:
نام و نام خانوادگی درخواست‌کننده خدمات، شماره بیمه‌نامه، عنوان نوع خدمات مورد نیاز، عنوان نام پزشک معالج و بیمارستان، تاریخ بستری، تلفن تماس، ارسال تصویر گواهی پزشکی مبنی بر علت بستری.
توجه داشته باشید تمام مواردی که در قسمت خدمات بیمارستانی ذکر شد در این قسمت نیز صادق است.

استفاده از سهم بیمه‌گر اول:

اگر مایل هستید از سهم بیمه‌گر اول (تامین اجتماعی، خدمات درمانی) استفاده کنید، با شرکت بیمه سامان هماهنگی‌های لازم را انجام دهید.

پیام بگذارید