بیمه صاحبان مشاغل آزاد و شرایط و ضوابط آن

تعریف صاحبان مشاغل آزاد

صاحب مشاغل آزاد به فردی گفته می‌شود که برای انجام شغل مورد نظرش با داشتن کارگر و یا خود به تنهایی (خویش فرما) به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشد. شایان ذکر است که این تعریف، برای مشاغلی است که از سوی مراکز ذیصلاح یا به تشخیص سازمان تامین اجتماعی مجوز اشتغال داشته باشند.
حداکثر سن جهت پذیرش درخواست بیمه صاحبان مشاغل آزاد و اصل قرارداد آن برای مردان، ۵۰ سال و برای زنان ۴۵ سال است. اگر شخص متقاضی در این بازه سنی نباشد، در صورتی می‌تواند از بیمه صاحبان مشاغل آزاد استفاده کند که دو برابر مازاد سنش سابقه بیمه داشته باشد، مثلا خانمی که ۴۷ سال دارد باید ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی داشته باشد.
خوب است بدانید اگر متقاضی بیمه مشاغل حداقل دارای ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد، می‌تواند بدون در نظر گرفتن شرط سنی نسبت به برقراری بیمه اقدام کند.

تعیین نرخ حق بیمه

شما به سه طریق می‌توانید نرخ حق بیمه خود را انتخاب کنید:
حالت اول: می‌توانید پرداخت حق بیمه‌ای به میزان ۱۴درصد داشته باشید که ١٢ درصد آن توسط شما و ٢ درصد آن توسط دولت پرداخت می‌شود.
در این صورت بیمه‌شده می‌تواند از مزایای بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی استفاده کند.
حالت دوم: میزان پرداخت حق بیمه ۱۶ درصد است که ۱۴ درصد آن توسط فرد و ۲ درصد آن توسط دولت پرداخت می‌شود.
در این صورت بیمه‌شده از بیمه بازنشستگی و بیمه فوت قبل و بعد از بازنشستگی بهره‌مند می‌شود.
حالت سوم: کامل‌ترین نوع بیمه مشاغل آزاد است، شما با انتخاب این نوع پرداخت حق بیمه به میزان ۲۰ درصد حق بیمه پرداخت خواهید کرد که ۱۸ درصد آن توسط فرد بیمه شده و ۲ درصد آن توسط دولت پرداخت می‌شود. به طور کلی بیمه‌شده در این حالت از مزایای بیمه بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نیز از کار افتادگی بهره‌مند خواهد شد.

درمان در بیمه صاحبان مشاغل آزاد

درمان در بیمه صاحبان مشاغل آزاد به صورت جداگانه و یا سرانه محاسبه می‌شود. هر شخصی که می‌خواهد تحت پوشش بیمه درمانی قرار بگیرد، می‌تواند این حق سرانه را برای خود و افراد تحت تکفل خود پرداخت کند. همین‌طور بعد از صدور دفترچه بیمه درمانی از کلیه خدمات و امکانات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استفاده کند.
افراد تحت پوشش نیز در بازنشستگی و از کارافتادگی و بیمه فوت مانند سایر افرادی که حقوق بگیر هستند از مزایای بیمه استفاده می‌کنند و فقط بیمه درمانی آن‌ها متفاوت است. به عنوان مثال اگر فردی بازنشسته شد و یا حتی فوت شود، خانواده‌اش می‌توانند با توجه به شرایط موجود در بیمه‌نامه، تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند.
پیشنهاد ما این است، افرادی که به عنوان کارفرما، در بیمه صاحبان مشاغل آزاد مشغول فعالیت هستند حتما از این نوع بیمه درمانی استفاده کنند.

جواب به چند سوال رایج در حوزه بیمه صاحبان مشاغل و بیمه اجباری

آیا توسط بیمه صاحبان مشاغل، کمک ‌هزینه دفن و کفن به بیمه‌شدگان پرداخت می‌شود؟

خیر

در صورت ازدواج، بیمه‌شدگان مشاغل آزاد و اختیاری می‌توانند کماکان تحت پوشش بمانند؟

خیر

دوره پرداخت حق‌بیمه صاحبان مشاغل آزاد چقدر است؟

حق‌بیمه به صورت سه‌ماهه پرداخت می‌شود.

آیا بیمه‌شده تبعی می‌تواند همزمان بیمه صاحبان مشاغل آزاد هم شود؟

به صورت خویش‌فرما این امکان وجود دارد، اگر مشمول بیمه اجباری باشند، موضوع کفالت آن‌ها دیگر منتفی است.
دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان اختیاری و مشاغل آزاد چندماهه تمدید می‌شود؟
به همراه ارائه رسید پرداخت حق‌بیمه، سه ماهه تمدید می‌شود.

بیمه اجباری بهتر است یا بیمه صاحبان مشاغل آزاد؟

باید بدانید که این دو نوع بیمه کاملا با هم متفاوت‌اند و در دو دسته مجزا قرار دارند. بیمه اجباری متکی به قواعد آمره است، ولی بیمه صاحبان مشاغل آزاد داوطلبانه و اختیاری است. بنابراین بیمه اجباری بر بیمه صاحبان مشاغل آزاد اولویت دارد و در همین چارچوب نیز خدمات بیشتری نیز ارائه می‌شود.

 

منبع : پایگاه اطلاع رسانی بیمه تامین اجتماعی

برچسب ها:
پیام بگذارید